Պատվերի վերադարձ և գումարի փոխհատուցում

Հաճախորդների գոհունակությունը մեզ համար ամենակարևոր նպատակակետն է: Մենք անում ենք առավելագույնը, որ դու վայելես Լիուլիում գնումներ կատարելը և գոհ լինես թե՛ մատուցված ծառայություններից, թե՛ գնված ապրանքներից: 

Հնարավոր է, որ առաքված ապրանքները երբեմն ունենան որոշակի թերություններ կամ չհամապատասխանեն քո ակնկալիքներին: ՎՍՏԱ՛Հ ԵՂԻՐ, որ մենք կապահովենք վնասված կամ քո սպասումներին չհամապատասխանող ապրանքի փոխանակումը կամ վերադարձը` ապահովելով քո գոհունակությունը և լավ փորձառությունը: 

Առաքանին ստանալու պահին խնդրում ենք հավաստիանալ, որ գնված ապրանքները համապատասխանում են հարթակում ներկայացված նկարագրին, համոզվել, որ դրանք լիարժեք են և չունեն թերություններ, իսկ այդպիսիք բացահայտելու դեպքում ապրանքը վերադարձնել առաքիչին: Վերջինս սահմանված ժամկետում կապահովի դրա փոխանակումը կամ վերադարձը:  

Այնուամենայնիվ, եթե առաքումից հետո ինչ-ինչ պատճառներով չես կարողացել ստուգել  ապրանքի որակը կամ պարզապես որոշակի դժգոհություններ ունես, կարող ես վերադարձնել կամ փոխանակել այն: Դրա համար անհրաժեշտ է կապ հաստատել ապրանքը վաճառողի հետ` Մեր գործընկերները էջում նշված կոնտակտային տվյալներով: Մեր գործընկերները հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կապահովեն ապրանքի փոխանակման կամ վերադարձի հետագա գործընթացների իրականացումը: 

Գնված ապրանքը ենթակա է փոխանակման կամ վերադարձի այն ստանալու օրվանից 14 աշխատանքային օրվա ընթացքում`Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի համաձայն: Որոշ ապրանքներ, որոնց ցանկը սահմանվում է Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքով, ենթակա չեն փոխանակման կամ վերադարձի: Նշենք, որ վերադարձի և փոխանակման ենթակա ապրանքները պետք է պահպանած լինեն իրենց ապրանքային տեսքը, ինչի հստակ բնորոշումը սահմանվում է Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքում:

Ապրանքի փոխանակման դեպքում նոր ապրանքի առաքումը կիրականացվի մինչև 5/հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Առանձին դեպքերում քեզ հետ կարող են համաձայնեցվել և սահմանվել այլ ժամկետներ:  

Եթե ապրանքը ստանալու պահին անմիջապես չես հայտնել այն վերադարձնելու մասին, առաքիչն այն կվերցնի մինչև 5/հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վերադարձի մասին համապատասխան հաստատումը վաճառողից ստանալուց և Վաճառողի կողմից վերադարձման, ինչպես նաև ենթակա գումարը Բանկում բացված իր բանկային հաշվին ապահովելուց հետո 3 /երեք/ բանկային օրվա ընթացքում կիրականացվի գումարի վերադարձ Ձեր քարտին` հաշվի առնելով նաև ապրանքի վերադարձի համար գանձման ենթակա առաքման միջնորդավճարը /առկայության դեպքում/: 

Վերադարձի կամ փոխանակման հետ կապված հետագա ժամանակատար գործընթացներից խուսափելու համար ևս մեկ անգամ խորհուրդ ենք տալիս առաքման պահին համոզվել, որ ապրանքը համապատասխանում է քո ակնկալիքներին, և թերություններ առկա չեն:

Հուսով ենք, որ այս էջում ներկայացված տեղեկությունները քեզ երբեք պետք չեն գա, քանի որ մենք անում ենք առավելագույնը որակյալ ապրանքներ առաքելու, հարթակում ապրանքի չափսերի և այլ հատկանիշների մասին ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրելու համար` ապահովելով քո լավագույն փորձառնությունը: